PDA

View Full Version : Số lượng kết nối của PLC S7-1200tran_hieu0983
08-24-2011, 11:53 PM
Trong một thời gian tìm hiểu về PLC S7-1200 thì mình thấy một số thông tin về truyền thông muốn chia sẻ với mọi người:

PLC S7-1200 có thể kết nối với các thiết bị thông qua giao thức ProfiNet:

1. Kết nối với các PLC khác ( S7-200, S7-300/400, S7-1200).
2. Chương trình lập trình Step 7 Basic.
3. Basic Panel
4. Thiết bị sử dụng truyền thông Protocol TCP.

Số lượng tối đa của truyền thông ProfiNet với ProfiNet mà CPU hỗ trợ truyền thông kết nối với các thiết bị khác:

* 3 truyền thông giao tiếp với HMI.(***)
* 1 kết nối với chương trình lập trình ( PG) với CPU.
* 8 kết nối với S7-1200 thông qua lệnh truyền thông T-block ( TSEND_C, TRCV_C, TCON, TDISCON, TSEND, TRCV).(****)


(***): Có tối đa 3 kết nối cùng đáp ứng tại một thời điểm. Như vậy: có thể có nhiều hơn 3 kết nối nếu không cùng thời điểm. - Chưa check được ^^. Các Pro nào làm rồi làm ơn check lại cho tiểu đệ nhé.

(***): Có tối đa 8 kết nối cùng đáp ứng tại một thời điểm. Như vậy: có thể có nhiều hơn 8 kết nối nếu không cùng thời điểm.

Mình đọc và tìm hiểu tại đây: ^^ http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=en&objid=38051505&caller=view

Chúc vui vẻ

phapnguyen
11-15-2011, 01:48 PM
Trong một thời gian tìm hiểu về PLC S7-1200 thì mình thấy một số thông tin về truyền thông muốn chia sẻ với mọi người:

PLC S7-1200 có thể kết nối với các thiết bị thông qua giao thức ProfiNet:

1. Kết nối với các PLC khác ( S7-200, S7-300/400, S7-1200).
2. Chương trình lập trình Step 7 Basic.
3. Basic Panel
4. Thiết bị sử dụng truyền thông Protocol TCP.

Số lượng tối đa của truyền thông ProfiNet với ProfiNet mà CPU hỗ trợ truyền thông kết nối với các thiết bị khác:

* 3 truyền thông giao tiếp với HMI.(***)
* 1 kết nối với chương trình lập trình ( PG) với CPU.
* 8 kết nối với S7-1200 thông qua lệnh truyền thông T-block ( TSEND_C, TRCV_C, TCON, TDISCON, TSEND, TRCV).(****)


(***): Có tối đa 3 kết nối cùng đáp ứng tại một thời điểm. Như vậy: có thể có nhiều hơn 3 kết nối nếu không cùng thời điểm. - Chưa check được ^^. Các Pro nào làm rồi làm ơn check lại cho tiểu đệ nhé.

(***): Có tối đa 8 kết nối cùng đáp ứng tại một thời điểm. Như vậy: có thể có nhiều hơn 8 kết nối nếu không cùng thời điểm.

Mình đọc và tìm hiểu tại đây: ^^ http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=en&objid=38051505&caller=view

Chúc vui vẻ
Có pác nào test được cái này chưa?

tran_hieu0983
11-15-2011, 02:09 PM
1. Kết nối với các PLC khác ( S7-200, S7-300/400, S7-1200).
2. Chương trình lập trình Step 7 Basic.
3. Basic Panel


* 3 truyền thông giao tiếp với HMI.(***)
* 1 kết nối với chương trình lập trình ( PG) với CPU.


kết nối với S7-1200 thông qua lệnh truyền thông T-block

Đó là những cái đã làm với S7-1200. Đang làm truyền thông mạng nhưng phải ngừng viết sách xong thì làm cho hoàn chỉnh.

phapnguyen
11-15-2011, 03:12 PM
Như vậy Bác hiếu có thể nói rõ cho em và mọi người biết là có bao nhiêu HMI có thể kết nối được cho 1 PLC S7-1200 không ah! Và còn cái "* 3 truyền thông giao tiếp với HMI.(***)" Thì Bác kết nối không cùng thời điểm được bao nhiêu HMI vậy Bác!