Ai biết tên bộ điều khiển nhiệt độ này là gì thì chỉ dùm mình với?
BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ.jpg
Đây là hình ảnh mình cắt từ video trên mạng, ai biết tên của nó thì chỉ dùm mình với, cảm ơn mọi người nhùi!