Trung Tâm Tự động hóa PLC Việt Nam thông báo chiêu sinh chuyên đề “ LẬP TRÌNH PLC S7 CƠ BẢN” với những nội dung như sau:

(*) Mục tiêu khóa học:
• Đào tạo cho nhân viên làm việc trong nhà máy: Bộ phận bảo trì, thiết kế nâng cấp hệ thống, sinh viên ngành cơ điện tử, tự động hoá…
• Chuyển miêu tả hoạt động hệ thống thành lưu đồ giải thuật.
• Lập trình hệ thống máy đơn giản, máy đơn trong hệ thống tự động hoá.
• Xử lý các tín hiệu Analog.
(*). Nội dung giảng dạy:
• Hướng dẫn kết nối phần cứng PLC với thiết bị ngoại vi.
• Hướng dẫn sử dụng phần mềm TIA Portal.
• Làm việc với Tag và vùng nhớ PLC S7 – 1200/300/1500.
• Lập trình với các tập lệnh xử lý Bit logic
• Lập trình với hàm thời gian và hàm đếm.
• Phân tích hệ thống tự động hóa và xây dựng giải thuật lập trình điều khiển đối với hệ thống nhỏ và vừa.
• Lập trình xử lý tín hiệu tương tự - Analog.
• Giới thiệu về màn hình HMI/SCADA và thực hiện kết nối với PLC S7 – 1200/300/1500.
(*). Thời gian học & Học phí:
• Thời gian: Các ngày cuối tuần 7,8, 13, 14/1/2017 từ 08h-16h.
• Học phí: 1.500.000 VNĐ/HV/Khoá. Giảm 30% cho sinh viên và 10% học viên cũ.
• Được cấp chứng chỉ nghề sau khi hoàn thành tất cả nội dung khóa học.
(*). Liên hệ: Ms. Hồng Ánh
• Email: [email protected]; [email protected];
• Số ĐT: 0938 – 222 – 163
• Địa chỉ: Lô E1, Khu công nghệ cao, Xa lộ Hà nội, P. Hiệp Phú, Hồ Chí Minh