mọi người trong nhóm có ai có melsoft library của gx work2 ko cho em xin với.
Đang tập tành món PLC của Mitsubishi ạ.
Cám ơn m.n