Em đang có vấn đề với PCL schnieder twido TWDLMDA20DRT, chương trình bị protect, có bác nào biết cách mở giúp e với[IMG][/IMG]