Có ai có link download pcs7 V8.2 ko cho mình xin. Torrent or google drive thì càng tốt.