Cho mình hỏi có ai đã từng làm Modbus TCP với PLC Delta DVP12SE11R cho mình xin tài liệu với.