Mọi người cho em hỏi, có file crack PLCSIM ADVENCED V2.0. Em tìm mãi mà không thấy, ai biết chỉ em với thank mọi người nhiều!