Lâu không thấy bài viết nào của các mem để diễn đàn nhộn nhịp. Tôi đưa ra 1 vấn đề để cùng bàn luận. Có mem nào sử dụng remote I/O Weidmuller UR20-FBC-MOD không ạ. Dùng PLC M340 điều khiển nó như thế nào ?