CHÀO CẢ NHÀ
Mình có 2 màn hình HMI cài ở 2 pc ( 2 cái đồng bộ)
1 cái giời vẫn có history alarm
1 cái bị tắt nguồn giời mỡ lên ko có history alarm nữa

MÌNH XEM THÌ THẤY ĐÃ BỊ LỖI LÀ KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC DỮ LIỆU DATA BASE (SQL SEVER)

CÁC BÁC CHỈ ĐƯỜNG GIÚP VỚI
07affa8415cff591acde122.jpg