Có bác nào có phần mềm MX OPC Server phiên bản 6.05 trở lên cho em xin với ah.

Củm ơn các bác đã đọc tin