Hi mọi người!
Mình mới làm quen với HMI Proface ( sd GP-4402WW), mình muốn làm 2 chức năng sau:
1. Có thể chuyển đổi qua lại 2 ngôn ngữ tiếng Việt và English.
2. Tại bảng Alarm (chế độ Active và HIstory) thiết kế nút để Cursor chạy lên xuống xem hết các dòng thông báo, phần này mình làm hiện ra các nút nhưng khi nhấn thì ko có tác dụng gì cả.
Có vị cao nhân nào biết xin chỉ giáo ạ, chân thành cám ơn!