Chào cả nhà, hiện tại e đang vương con PLC direct logic dl-450, tìm trên mạng chủ yểu thấy bán cáp và hướng dẫn connect plc. Mình cần tài liệu lập trình em nó, cách viết biến IO... cả nhà ai có thể giúp mình không??? cám ơn các bạn!!!