mọi người cho em hỏi chút là với Micro 820 sử dụng CC workbench version bao nhiêu để lập trình vậy ạ? và với màn hình panelview 800 (2711R-T7T) cần sử dụng factory talk view version bao nhiêu để lập trình vậy ạ? Em cảm ơn nhiều?