Dear All.
Mình tạo topic này là để support và fix issue cho các bạn gặp sự cố với PLC và các thiết bị của Rockwell.
Nếu có vấn đề gì thì inbox mình nhé,
Many thanks.