Dear All,
Bạn nào có nhu cầu cần training PLC của Rockwell tại Đà Nẵng thì liên hệ mình nhé.
Mình sẽ hướng dẫn tận tình về các dòng PLC của Rockwell, lập trình theo thực tế của máy.
Many thanks,