PHÒNG ĐÀO TẠO - HỘI QUÁN PLC VIỆT NAM thông báo chiêu sinh chuyên đề “THIẾT KẾ HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ ĐIỂU KHIỂN VỚI WINCC TIA PORTAL CƠ BẢN” với những nội dung như sau:

[*]Mục tiêu khóa học:
• Người học nắm được bản chất để xây dựng hệ thống giao diện người và máy.
• Người học có thể tự xây dựng một dự án cỡ nhỏ và vừa với màn hình HMI hoặc SCADA
• Yêu cầu người học đã sử dụng PLC S7

[*]Nội dung giảng dạy:
• Giới thiệu về các dòng sản phẩm HMI của Siemens và các phần mềm sử dụng để thiết kế HMI
• Hướng dẫn sử dụng và tạo một dự án với Wincc của TIA Portal – Phiên bản Advanced và Professional.
• Nâng cấp OS, backup dữ liệu HMI Siemens với phần mềm Prosave.
• Định nghĩa/ khai báoTags HMI, các đối tượng Simple Objects
• Làm việc với các chức năng Graphic Designer, Graphic I/O Field, Graphic List…
• Vẽ đồ thị với Trend, hiển thị cảnh báo với Alarm, xây dựng công thức với Recipes
• Làm việc với chức năng quản lý Admintrator.
• Tạo các thư viện riêng theo người dùng với Faceplate
• Chuyển đổi các màn hình thế hệ cũ sang hế hệ mới (dùng Protool, winccflexible 2008 sang TIA Portal).

[*]Thời gian học & Học phí:
• Thời gian: 8 buổi 4-5-11-12-18-19-25-26 tháng 05 năm 2019
• Học phí: 2.200.000 VNĐ/HV/Khoá.
• Mỗi lớp chỉ nhận 12 - 15 học viên.

[*]Thông tin liên hệ:
• PHÒNG ĐÀO TẠO - HỘI QUÁN PLC VIỆT NAM.
• Địa chỉ: 09 Tự Cường, Phường 04, Quận Tân Bình, TP.HCM.
• Tel: 0901 648 027
• Email: [email protected]
• Fanpage: facbook.com/hoiquan.plc.vietnam

[*] Thông tin chuyển khoản:
• STK: 19033970803013
• CTK: Luong The Toan
• NH Techcombank HCM
• Hoặc qua ứng dụng MoMo: 0902436989 (Luong The Toan)
• Nội dung CK: HoTen HocPhiLop HMI CoBan