làm dự án xong dư ra 2 servo MA401N2LN07 và 1 van thủy lực new 100 % như hình, bác nào có nhu cầu e xin để rẻ lại, sdt 0797438505
IMG_20190415_093331.jpg
IMG_20190415_093334.jpg