Xin chào mọi người,
Mình xin mọi người giúp về một vấn đề liên quan đến cable chuyển đổi
Mình có một thiết bị là RJ12, nối với máy tính là đầu RS232 9Pin (Cổng cái). Tài liệu của thiết bị mô tả như sau :

Một đầu là RJ12 của cáp này cắm vào ổ cắm ở mặt sau của thiết bị EasyLyte. Đầu kia của cáp là đầu nối chân D-Sub 9 nữ với các chân sau:
Pin #2 TxD
Pin #3 RxD
Pin #7 CTS
Pin #8 RTS
Pin #5 Signal Ground

Do mình ko hiểu về lĩnh vực này nên không hiểu phải hàn như thế nào.
RJ12 : có 6 chân
RS232 : có 9 chân
Tài liệu chỉ mô tả như vậy nên mình không biết hàn chân nào của RS232 nối với chân nào của RJ12 ?
Xin mọi người có kinh nghiệm về lĩnh vực này giúp đỡ giùm.
Mình xin cảm ơn rất nhiều !