Hi all,

Trong 1 hệ thống lập trình với SIMATIC s7 1500 cũng như 1200 với chức năng lưu trữ dữ liệu giúp cho người quản lí dễ giám sát hệ thống của mình hơn ví dụ.
Người dùng muốn ghi dữ liệu nhiệt độ trong kho lạnh bảo quản thực phẩm tươi sống, để những thực phẩm này bảo quản tốt nhất hệ thống làm lạnh phải giữ nhiệt độ ở 18 độ C. Tuy nhiên hệ thống làm lạnh này đã cũ nhiệt độ thường vượt quá nhiệt độ cho phép làm hư hại nhiều thực phẩm. Để lấy dữ liệu phân tích từ xa nhà máy người quản lí cần dữ liệu những thời điểm hệ thống bị lỗi.

Có thể nói Dataloging như 1 anh kiểm tra và lưu trử nếu hệ thống trên 18 độ anh ta sẽ ghi dữ liệu vào thời điểm đó và lưu trữ trong bộ hồ sơ để truy vấn kết quả sau này.

Và Dữ liệu này sẽ được ghi lại, trưu trữ với file CSV( 1 loại file tương tự như excel nhưng dung lượng ít hơn)

Mọi người cũng có thể tìm đọc tại:
https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=en-WW
Hoặc đến Hội Quán PLC để biết thêm chi tiết nhé.