Hội Quán PLC Việt Nam thông báo chiêu sinh chuyên đề “ LẬP TRÌNH PLC S7 – 1500 Cơ bản” với những nội dung như sau:

👉 Mục tiêu khóa học:
- Người học có thể làm việc và sử dụng phần mềm Step 7 Professional của TIA Portal.
- Người học có thể hiểu và sử dụng được PLC S7 – 1500 cũng như các phần mềm lập trình cho các dự án nhỏ, ứng dụng đơn giản.

👉 Nội dung giảng dạy:
- Hướng dẫn sử dụng phần mềm TIA Portal.
- Hướng dẫn kết nối phần cứng PLC với thiết bị ngoại vi.
- Làm việc với Tag và vùng nhớ PLC S7 - 1500.
- Lập trình với các tập lệnh xử lý Bit logic
- Lập trình với hàm thời gian và hàm đếm.
- Phân tích hệ thống tự động hóa và xây dựng giải thuật lập trình điều khiển đối với hệ thống nhỏ và vừa.
- Lập trình xử lý tín hiệu tương tự - Analog.
- Cấu hình truyền thông dữ liệu với các trạm điều khiển từ xa (ET200SP)
- Giới thiệu về màn hình HMI/SCADA và thực hiện kết nối với PLC S7 - 1500
- Chẩn đoán và xử lý các lỗi cơ bản phần mềm và PLC

👉 Giảng dạy: Trần Văn Hiếu.

👉 Thời gian học & Học phí:
• Thời gian: 13h30 - 17h thứ 7 và chủ nhật (8 buổi các ngày 8-9-15-16-22-23-29-30 tháng 06 năm 2019
• Học phí: 2.200.000 VNĐ/HV/Khoá.
• Mỗi lớp chỉ nhận 12 - 15 học viên.

👉 Thông tin liên hệ:
• PHÒNG ĐÀO TẠO - HỘI QUÁN PLC VIỆT NAM.
• Địa chỉ: 09 Tự Cường, Phường 04, Quận Tân Bình, TP.HCM.
• Tel: 0901 648 027
• Email: [email protected]
• Fanpage: facbook.com/hoiquan.plc.vietnam

👉 Thông tin chuyển khoản:
• STK: 19033970803013
• CTK: Luong The Toan
• NH Techcombank HCM
• Hoặc qua ứng dụng MoMo: 0902436989 (Luong The Toan)
• Nội dung CK: S7 1500