Anh nào có thể chỉ em cách đưa lấy tín hiệu từ cảm biến nhiệt qua analog plc omron để lấy số liệu đó để dùng lệnh so sánh. Mong mọi người vào giúp!