Dear all,
Hiện nay xu hướng phát triển IOT trong công nghiệp hay có thể gọi là IIOT đang là chủ đề mà nhiều người quan tậm. Khi chúng ta nói đến IOT sử dụng thiết bị Siemens chúng ta nói đến giao thức OPC UA, MQTT.

Vậy chính xác OPC UA là gì ? MQTT là gì ? Những vấn đề này sẽ cùng nhau giải đáp trong workshop Thảo Luận Các Kết Nối Lên IoT Trong Công Nghiệp (OPC UA, MQTT) tại Hội Quán PLC .

số 9, Tự Cường, phường 4, Tân Bình. Vào lúc 10h00 đến 12h00.

Link tham gia: https://www.facebook.com/events/1709223692557751/