Hi mọi người,
Em có chút vấn đề với việc cài đặt chế độ điều khiển torque với atv71. Em có tham khảo một số link, và theo manual nhưng mà torque out không thể bằng với torque ref, tăng torque ref thì torque tăng theo, giảm cũng vậy nhưng không bằng nhau được. Thêm nữa là em chưa giữ được trục motor.
Đây là link mà em đã tham khảo: https://www.schneider-electric.co.in/en/faqs/FA271833/
Nhờ các anh chị giúp đỡ.
Cảm ơn rất nhiều.