Khảo Sát Về Tự Động Hóa
Có những Workshop Online sẽ mời các bạn ở xa vào Group để tham gia nghe và trình bày Về các thiết bị tự động, các giải pháp cho hệ thống tự động hóa tại Việt Nam hiện nay.
cám ơn mọi người đã dành ra ít thời gian quý báo của mình để tham gia khảo sát này
.

https://bitly.vn/a8x6