Chào cả nhà !
Mình đang có 1 hệ thống dùng PLC của AB cần sửa chương trình. của mình hiển thị lưu lượng lên Scada tín hiệu đầu vào 0-20ma.
Bệnh của bên mình như sau:
- Đồng hồ lưu lượng xuất tín hiệu 4-20ma tương ứng với lưu lượng 0-17m3/h. tương ứng lên Scada cũng xẽ nhận tín hiệu và hiển thị lưu lượng 0-17m3/h. thế nhưng nó chuyển dữ liệu xa lên bị sai tín hiệu giờ nó báo không khớp giữa Scada và đồng hồ.

Bác nào xử lý được alo lại giúp em nhé
0947575943