Chào anh em. Em có thiết kế bản vẽ bằng AutoCad Electric 2017. Nhưng hiện tại nó hiển thị như trong hình. Anh em có cách nào để các nét nó hiển thị bình thưởng được không?
Xin cảm ơn
632b17903f2bd875813a.jpg