Có bác nào kết nối màn hình hmi gs 2107 của misu với plc Fx 5u chưa ạ ...
Em cám ơn !!