Mn có ai dùng phần mềm này chưa ạ ... có thể cho mình xin link tải được không ạ, mình tìm mãi trên internet mà không thấy.
Thank mn <3