anh chị nào đã liên kết PLC rockwell với MATLAB thông qua OPC sever để ddkhien 1 đối tượng cho trc thì cho em xin kinh nghiệm với ạ. em cảm ơn