Mọi người cho mình hỏi sử dụng cờ CF114 (Always off flag) trong PLC Omron như thế nào? Mình thấy CF114 được sử dụng trong cả chương trình chính và chương trình con.