Nhờ các bác giúp em xin phần mềm ifix scada của hãng Ge với ạ. Em mới va vấp với dòng nay mà tìm tài liệu và phần mềm khó quá ạ