Chào mọi người.
Minh đang có 1 điều hòa nước CHILLER hãng BRIGHT bị hỏng. Màn hình HMI DM32C không hiển thị đúng thông số, địa chỉ thanh ghi so với bo mạch. Mọi người ai đã làm qua cái này rồi cho mình xin tên của phần mềm HMI này để mình viết lại. Minh tìm trên mạng hoai mà không tìm được phần mềm của nó. Màn hình của mình có Type: I.DM23C.002-1-SDBLT-F41M.
Mình cảm ơn