Xin chào mn, mn có thể giải thích cho mình về safety trong s7-1500 được không ạ? chẳng hạn như sự khác nhau giữa standard và fail-safe module?