có ai biết đấu nối phần cứng encorder với cp1h trong đếm xung tốc độ cao hsc không ?