Mọi người cho e hỏi. Máy của e kết cắm dây PLC vào k hiện cổng PC/PPI và trong driver của máy có SIMATIC PC/PPI ạ, nhưng trong Set PG/PC interface lại k có PC/PPI. Mọi người chỉ e cách fix lỗi này k ạ