Chào mọi người, tôi muốn kết nối pc với HMI của siemens nhưng khi thiết lập interface thì vào memory card parameter assignmen lại không tick được vào mục internal programing device interface. Mọi người có thể giúp tôi không ạ. Máy tôi có cài step7 microwin 4.0SP9 và SIMATIC WinCC flexible 2008.