Xin chào ! mình đang làm quen dòng PLC mới này có ai làm viêc với dòng này rồi giải đáp giúp mình
1. Với khai báo tại Intinial thì PLC chỉ quét có 1 lần đầu và những vòng quét sau không quét lại nữa, vậy các bạn sẽ khai báo những gì ở đây?
in/out
device
....
Mình muốn biết nên dùng gì ở đây==> bình thường mình vứt hết vào maint như các plc khác thì có vấn đề gì không?
2. MÌnh hơi mơ hồ về dòng này đang tìm hiểu? PLC dòng này có thể điều khiển secvor bằng cách cài đặt nó trong set up kiểu như biến tần đúng không? ...( hỏi hơi ngu các cao nhân chỉ giáo)
3. Dòng này mạnh thì nó phải khác và đẳng cấp hơn, nhưng hiện tại ngu quá chưa biết nó mạnh hơn ở chỗ nào?