xin chào tất cả mọi người trong diễn đàn.
Tôi đang gặp vấn đề không kết nối với PLC MP2200 của hãng Yaskawa. có ai đã từng làm với PLC này xin chỉ giáo phương pháp kết nối nhé.
Xin cảm ơnPLC.jpg