Mình đang tính dùng 1 cảm biến để biết được băng tải dừng or chuyển động .Mọi người gợi ý cho mình lên dùng cảm biến gì ? Thank trước nhé .