mình có plc omron c200he . kết nói không được với máy tính,.không nhận diện được .có anh kia đem cáp plc chính hãng thì dc, vậy mua cáp plc chính hãng ở đâu.