chào mọi người hiện nay em đang làm đồ án về tìm hiểu thiết lập đo nhiệt độ bằng pt100 trong plc abb ac700F. Mọi người ai có tài liệu về phần này sử dụng control builder F có thể được không ạ. Em xin cảm ơn