Mọi người giúp mình với.
Mình dùng PLC S7-200 CN, CPU 224, đầu ra relay để điều khiển 2 động cơ.
Mình đặt 2 đầu ra là Q0.0 và Q0.1 và được đấu qua rơle trung gian 24VDC để điều khiển động cơ. Động cơ không làm việc thường xuyên. Mỗi tháng chỉ làm việc 2 hoặc 3 lần, mỗi lần 10 phút.
Cách đây 3 tháng mình thấy động cơ chạy mãi không dừng. Khi kiểm tra thì thấy đèn Q0.0 và Q0.1 không sáng nhưng 2 động cơ vẫn làm việc. Tách mạch để kiểm tra thì thấy chân Q0.0 và Q0.1 luôn có điện (24VDC). Sau đó, mình thay bằng con PLC khác tương đương. Chạy ổn định được 3 tháng, hôm vừa rồi mình cho kiểm tra thì lại thấy hiện tượng đèn Q0.0 và Q0.1 không sáng nhưng 2 động cơ vẫn làm việc. Mình lại tiến hành kiểm tra thì lại bị như con PLC trước.
Vậy mọi người cho mình hỏi nguyên nhân cháy/chập rơle đầu ra PLC là tại sao và cách khắc phục cần làm như thé nào.
Trân trọng!