Capture.PNG
chào các bác trong diễn đàn
cho em hỏi tại sao trong phần mềm WINCC của e nó lại không hiện mục Web Navigator ạ