- Chào mọi người hiện tại e đang vướng chổ quy trình so so sánh thời gian chạy để gọi bơm
- Hệ thống bơm của e muốn làm là gồm 4 bơm chạy luân phiên cho 1 biến tần --Ví dụ cho 4h
- Khi ban đầu để Auto - nếu áp thấp kiểm tra thời gian bơm nào ít nhất - không có lỗi Bypass gọi bơm đó chjay bằng biến tần - khi áp áp chưa đạt ( BT chạy tần só 50Hz sau tg T sẽ đóng Contactor chạy bơm có thời gian ít thứ 2 --- đến bơm 4 nếu áp k đạt
- Khi áp suất đạt biến tần giảm tần số xuống 25Hz ( sau tg T vẫn đủ áp ) - sẽ tắt Contactor chạy lâu nhất --- lần lượt đến bơm cuối ...........E đag chưa biết cách viết sao cho hợp lý e đag lưu tg chạy bơm lại vào DB