Muốn biết soft nào để configure thiết bị đo đang dùng thì phải biết thiết bị đo đó dùng hãng gì . Cái hình mà kietlong1991 đưa lên không phải là của siemens ( TH100/TH200 ) sao lại có thể dùng SIPROM T configure được .