Hiện mình đang làm đề tài truyền dữ liệu từ PLC lên máy tính và ngược lại thông qua cổng nối tiếp.Trong tập lệnh của Mitsu có lệnh RS (Serial Communication) nhưng mình chưa biết dùng lệnh này cũng như cách khai báo ngắt và set thông số cho cổng nối tiếp như thế nào cả. Mong các được đồng đạo giúp đỡ. Pác nào làm cái này rồi thì Open Source cho ae mở rộng tầm mắt!