Đây là phần mềm tính chọn máy lạnh, chọn bộ chia gas (Refnet) , vẽ sơ đồ nguyên lý VRV III của Daikin phiên bản mới nhất. Với phiên bản này bạn có thể xuất sơ đồ nguyên lý ra file CAD.Download phần mềm tại đây.

Pass nếu có: plcvietnam

Nguồn: http://www.hvacvn.com/