Mình là thành viên mới.Kính chào tất cả các tiền bối.Mình có một vấn đề nhỏ cần các tiền bối chỉ giáo,mình có 2 HMI của MITSUBISHI cũ,đã có được phần mềm và cũng đã vọc được vài thư ở trên đó.Còn một vấn đề nhỏ nữa là màn hình lúc nào cũng sáng đèn nền mà ko biết cài cách nào cho một khoảng thời gian nó tắt chứ sáng kiểu nầy chắc voc chưa thấu thì nó cũng đi đai lun quá.Các tiền bối chỉ giáo với.MODEL 1 F930GOT-BWD MODEL 2 F940GOT-SWD.
Thanks tất cả các tiền bối.Mọi chỉ dẫn của các tiền bối xin gởi cho mình đều được Cảm ơn với lời chân thành nhất. mail:[email protected]