FVXS-DW-1
FSM2-NVR050-H061
Đo áp lực hút chân không,có ngõ ra analog tuyến tính 1-5V